Zapraszamy do udziału w konkursie „Makary – Apostoł Pokoju” organizowanym z okazji 400- lecia męczeńskiej śmierci o. Makarego Demeskiego, karmelity bosego, który oddał życie za uratowanie miasta Przemyśla i jego mieszkańców. 

Organizatorem Konkursu jest Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi oraz Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Organizatora wiersza lub opowiadania napisanego w języku polskim i opatrzonego pseudonimem.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 września 2024 r.

Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail koordynatora i administratora danych Konkursu:
Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi przemyslkarmel@gmail.com

Rozstrzygnięcie Konkursu poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi 18 października 2024 r.

Nagrodzone prace zostaną wydane formie almanachu pokonkursowego przez organizatora.

Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie organizatora: przemyslkarmel@gmail.com.