Przypowieści biblijne w prosty sposób przekazują nam wartości i postawy, którymi powinniśmy się kierować w codzienności. Często jednak po wysłuchaniu konkretnej przypowieści, nie podejmujemy głębszych refleksji nad jej znaczeniem. Dlatego ks. Piotr Rączka, wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, zaprosił słuchaczy do rozważenia kolejnej przypowieści biblijnej. Była to tym razem przypowieść o siewcy.

Przypowieść przypomina nam, że Jezus Chrystus jest siewcą, który swoje Słowo rzuca na gleby naszych serc. To od nas zależy jak to Słowo będzie wzrastać i jakie owoce wyda w naszym życiu. Ogólnie patrząc brzmi to bardzo naturalnie i jest łatwe do przyjęcia. Doskonale jednak wiemy, że wcale nie jest łatwo być żyzną glebą dla Słowa Bożego. Dlatego warto przypowieść o siewcy znać dokładnie i przez jej perspektywę nieustannie oceniać siebie i swoją wiarę.

Pozostałe audycje w cyklu „Radiowego forum młodych”: