Archiwum Państwowe w Przemyślu poszukuje wyjątkowych dokumentów. Tym razem mowa o dwóch inicjatywach prowadzonych przez Archiwa Państwowe, w tym także oddział w Przemyślu.

To akcja „Archiwa Rodzinne Sprawiedliwych”, związana z zabezpieczeniem dokumentów, fotografii i wspomnień rodzin, które włączały się w pomoc ukrywającym się Żydom podczas II wojny światowej.

Druga akcja to „Archiwa Zjednoczonej Europy”, związana z kolei z gromadzeniem materiałów archiwalnych z okresu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

O szczegółach obydwu akcji mówiły w programie „W rytmie wydarzeń” przedstawicielki Archiwum Państwowego w Przemyślu: Agnieszka Bobowska-Hryniewicz i Małgorzata Stadnik. Rozmowa została wyemitowana we wtorek, 18 czerwca 2024 r.