7 lipca 2024 r. obchodziliśmy pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionych męczenników z Markowej: Józefa, Wiktorii i ich siedmiorga dzieci.

W sposób szczególny dzień ten obchodzili mieszkańcy Podkarpacia i metropolii przemyskiej, ponieważ Samarytanie XX wieku, podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbyła się w Muzeum Zamku w Łańcucie, zostali ustanowieni patronami województwa. Z inicjatywą ustanowienia bł. Rodziny Ulmów patronami Podkarpacia wystąpiły organizacje katolickie archidiecezji przemyskiej, diecezji rzeszowskiej, zamojsko-lubaczowskiej i tarnowskiej, a w grudniu 2023 r. radni przyjęli uchwałę intencyjną, w której uznali, że Józef i Wiktoria wraz z dziećmi są najlepszymi kandydatami do miana patronów.

W obradach sejmiku województwa w Muzeum Zamku w Łańcucie wzięli udział licznie zaproszeni goście wśród których byli parlamentarzyści, podkarpaccy samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz stowarzyszeń i organizacji.

***

Dalsza część uroczystości związanych z liturgicznym wspomnieniem i patronatem bł. Rodziny Ulmów miała miejsce w kościele pw. św. Doroty w Markowej. Tam odbyła się Msza Święta dziękczynna za dar ich beatyfikacji, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Podkarpacia.

Modlitwie przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal, a razem z nim przy ołtarzu obecni byli przedstawiciele archidiecezji przemyskiej: abp senior Józef Michalik i bp Stanisław Jamrozek, a także ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba i senior diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Jan Śrutwa.

Podczas Eucharystii sprawowanej w świątyni w Markowej, gdzie spoczywają doczesne szczątki błogosławionych Józefa, Wiktorii i ich siedmiorga dzieci, abp Adam Szal wygłosił okolicznościową homilię, w której zwrócił uwagę wiernych, że męczennicy z Markowej jako rodzina, realizowali ideał Świętej Rodziny z Nazaretu. – Pan Bóg zaplanował przyjście Syna Bożego w rodzinie. Pan Jezus urodził się w rodzinie, która zajmowała się Nim z troskliwością, przyjęła go z wiarą i z miłością – mówił abp Szal. – Maryja i Józef prowadzili normalne życie, nacechowane pracą zmierzającą do zapewnienia środków potrzebnych do utrzymania w ówczesnych czasach. Z fragmentów Ewangelii dowiadujemy się, że było to życie zwyczajne, życie związane z tym, że zawierzyli je Panu Bogu, pełne posłuszeństwa woli Bożej. Przejawiało się to szczególnie w postawie Maryi i Józefa. Stworzyli najlepsze środowisko dla Boga, który stał się człowiekiem. Było to ciepłe ognisko rodzinne, nacechowane atmosferą miłości.

Jak mówił pasterz Kościoła przemyskiego, przypadające 7 lipca wspomnienie bł. Rodziny Ulmów i rodzina z Nazaretu pokazują nam, że w zamyśle Boga jest właśnie rodzina. Nawiązał do słów papieża Jana Pawła II z 16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu, który mówił, że świętość rodzi się w rodzinie. – Świat potrzebuje rodziny, która będzie pragnąć świętości, mówił Ojciec Święty. Podkreślał w swoim wystąpieniu cechy, które odnajdujemy w rodzinie Józefa i Wiktorii. To duch służby, uczciwość, dążenie do prawdy i troska o dobro wspólne.

Abp Szal zwrócił uwagę, że bardzo ważne jest w rodzinie dążenie do prawdy. – Dzisiaj dążenie do prawdy staje się niemodne, ulegamy presji tzw. poprawności politycznej. Rodzina Ulmów uczy nas dążenia do prawdy, choćby tej wyrażonej przez bł. Józefa: „Ja ich nie wyrzucę, to też ludzie”. To prawda fundamentalna, ale nie zawsze stosowana, że każdy człowiek ma swoją godność i trzeba szanować życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Hierarcha przypomniał, że przyjmując patronat nad województwem, bł. Ulmowie będą patronami naszych rodzin. – W nich mamy szukać prawdy, troski o dobro wspólne, tam mamy służyć sobie nawzajem. Są dla nas przykładem wzajemnej miłości i odwagi otwarcia na drugiego człowieka i Pana Boga.

Na zakończenie Mszy Świętej biskupi przeszli przed ołtarz, przy którym znajdują się relikwie bł. Rodziny Ulmów, by w obecności władz województwa i wszystkich zgromadzonych wiernych, zawierzyć mieszkańców Podkarpacia opiece nowych patronów.

Całość uroczystości w kościele pw. św. Doroty w Markowej dopełnił koncert w wykonaniu kwartetu z Filharmonii Podkarpackiej. Warto też dodać, że w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Rodziny Ulmów, ale też w dniu kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Wiktorii i Józefa, podczas każdej Mszy Świętej w markowskiej świątyni, małżonkowie odnawiali swoje ślubne przyrzeczenia.

***

Choć dzień pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Rodziny Ulmów i nadanie ich patronatu Podkarpaciu stały się czasem kluczowym dla tej uroczystości, to w Markowej świętowanie rozpoczęto już w sobotę – 6 lipca.

Na parkingu przy miejscowym kościele zorganizowany został piknik rodzinny oraz Wieczór Błogosławieństw, czyli modlitwa przez wstawiennictwo bł. Rodziny Ulmów przed Najświętszym Sakramentem. Podczas nabożeństwa swoim poznawaniem Józefa, Wiktorii i ich siedmiorga dzieci dzielili się ks. Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego i s. Maria Elżbieta Szulikowska, autorka licznych publikacji poświęconych Samarytanom XX wieku.