W związku z obchodzonym jubileuszem 50-lecia istnienia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, została przygotowana wystawa czasowa w Galerii „Magnez”.

Zaprezentowane zostały m.in. archiwalne fotografie przedstawiające Muzeum, które na przestrzeni lat rozwijało się i powiększało o nowe pomieszczenia, najstarsze dokumenty i fotografie znajdujące się na co dzień w muzealnym archiwum, fotografie przedstawiające uroczyste otwarcie Muzeum w dniu 8 czerwca 1974., muzealia pożarnicze: hełmy strażackie, figurkę Św. Floriana z 1823 r., oraz pierwszy eksponat wpisany do Księgi Muzealiów Technicznych pod numerem MP-P-1: prądownica z przełomu XIX i XX w. – końcówka węża tłocznego strażackiego.

Ponadto dopełnieniem wystawy jest „namiastka” tzw. poligonu wystawowego, który dawniej znajdował się na zewnątrz budynku Muzeum i przeznaczony był dla większego sprzętu strażackiego, czyli sikawek. Na wystawie odwzorowano go na podstawie starych fotografii i zaprezentowano na nim sikawki z OSP Maćkówka i OSP Ostrów k. Gaci. Wystawę uzupełniają kroniki wpisów turystów i odwiedzających Muzeum z lat 1973-2022 oraz fotografie współczesne prezentujące większe projekty i wydarzenia organizowane przez Muzeum na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat wystawy z Wojciechem Krukiem – adiunktem Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.