W „Radiowym forum młodych” mogliśmy po raz kolejny wysłuchać bardzo ciekawych rozważań związanych z tekstem Pisma Świętego i jego nieustannej aktualności. Ks. Piotr Rączka zaproponował tym razem swoim gościom jedną z przypowieści biblijnych, motywując jednocześnie do odczytania jej z perspektywy człowieka żyjącego w XXI wieku. Była to przypowieść o przewrotnych rolnikach winnicy, która ukazuje jak ważna jest wdzięczność za wszystko co otrzymujemy od Boga i drugiego człowieka. Młodzi obecni na audycji zauważyli, że jest wiele dóbr jakie otrzymują od najbliższych i jednocześnie nie zawsze takiemu obdarowaniu towarzyszy postawa wdzięczności. Czasem przyzwyczajamy się do tego co otrzymujemy nie doceniając tym samym otrzymanego daru. Nasze życie jednak to nie tylko dobra materialne. Otrzymujemy przecież talenty i umiejętności, którymi obdarzył nas sam Bóg. To również powinno wzbudzać w nas postawę szczerej wdzięczności i stawać się motywacją do pogłębiania relacji z Bogiem.

Pozostałe audycje w cyklu „Radiowego forum młodych”: