Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej
ul. Grodzka 11, 37-700 Przemyśl

www.radiofara.pl

NIP 795-22-29-328
REGON 040016820-00150

Nowe konto: PKO BP
39 1020 4274 0000 1002 0084 2476
Druk wpłaty

 

Nazwa programu: Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej

Nadawca programu:

Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego – koncesja nr 426/K/2021-R z dnia 5 maja 2021 r.

Adres siedziby: Plac Katedralny 4 a, 37-700 Przemyśl

Dane kontaktowe: Radio FARA, ul. Grodzka 11, 37-700 Przemyśl

Strona internetowawww.radiofara.pl

Adres e-mail: biuro@radiofara.pl 

Radio FARA jest jednostką podległą Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego z siedzibą w Przemyślu

Struktura organizacyjna Diecezji dostępna pod adresem: www.przemyska.pl

Osobą zarządzającą rozgłośnią w imieniu Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego
jest ks. Andrzej Bienia – Dyrektor Radia FARA

Nadawca wydaje serwis www.radiofara.pl

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Dyrektor Radia FARA:
ks. Andrzej Bienia
tel.: 600 855 816
dyrektor@radiofara.pl

Biuro:
s. Gemma M. Anioł SFMI
CZYNNE:
poniedziałek – piątek
9:00-12:00 i 14:00-17:00
+48 16 67 67 001
biuro@radiofara.pl

tel. 16 67 67 000 oraz SMS: 664 079 997 – numery czynne podczas audycji z udziałem radiosłuchaczy

Na podany numer komórkowy można także przesłać SMS z intencją do modlitwy. Wysyłając taką prośbę prośbę należy jako pierwsze słowo wpisać słowo Intencja i po nim dopiero wpisać intencję do modlitwy. Prosimy, by czynić to zwięzłymi słowami, bez dodawania aktów strzelistych, czy też imion świętych patronów. Nie trzeba również rozpoczynać wiadomości SMS od wyjaśnień, skierowanych do redakcji, ale bezpośrednio podać intencję, np. o nawrócenie dla… o zdrowie dla…

Studio Przemyśl

im. bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego

ul. Grodzka 11
37-700 Przemyśl

tel. na antenę: 16 67 67 000

Redakcja:


Studio Jarosław

Ave Maria

ul. Benedyktyńska 5
37-500 Jarosław

tel.: 16 621 65 15

Redakcja:


Studio Krosno

im. św. Jana z Dukli

ul. Portiusa 5
38-400 Krosno

tel.: 13 436 83 83

Redakcja:


Wóz transmisyjny