W Wielki Piątek, 29 marca 2024., gdy w szczególny sposób czcimy mękę i śmierci Chrystusa, ks. dr Maciej Dżugan zaprasza nas, aby przyjrzeć się ostatniej drodze Jezusa. Drodze w kierunku Golgoty – Drodze Krzyżowej.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu „Śladami Jezusa”.