W Wielką Sobotę, 30 marca 2024 ., w kolejnym odcinku audycji z cyklu „Śladami Jezusa”, po przeżytej Drodze Krzyżowej, docieramy do Kalwarii, czyli do miejsca śmierci Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji przygotowanej przez ks. dr. Macieja Dżugana.