Wielka Sobota to ostatni dzień Świętego Triduum Paschalnego. To dzień ciszy i czuwania przy grobie Pańskim w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie, którego świętowanie rozpoczyna się wraz z zapadnięciem nocy. 

W Wielką Sobotę, 30 marca 2024 r., ks. dr Łukasz Jastrzębski, Ceremoniarz Archidiecezji Przemyskiej, mówił o znaczeniu i wymowie Wielkiej Soboty oraz przebiegu i symbolice Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna w Kościele katolickim pięćdziesięciodniowy okres wielkanocny.