Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata – te słowa wyśpiewał podczas liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, 29 marca 2024 r., w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bp Stanisław Jamrozek. On też wygłosił homilię.

Biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej zaprosił do refleksji nad wymową dnia, w którym spoglądamy na Chrystusa wywyższonego na krzyżu.

Chcemy powiedzieć o światu, że On jest naszym Zbawicielem i tym, który prowadzi nas do Ojca – mówił bp Jamrozek.

Kaznodzieja zwrócił uwagę wiernych, że w czasach Chrystusa krzyż był znakiem hańby i największą karą dla złoczyńców. – My jednak mamy wiele powodów, aby okazywać dumę i chlubę z krzyża Pana Jezusa. Już Izajasz mówił o męce, która będzie zwycięstwem Chrystusa.

Hierarcha zapraszał, żebyśmy chwytali się krzyża, który jest drogą mądrości. – Krzyż daje nam siłę do wyrzeczenia się nas samych, zaparcia się siebie, daje moc do walki z grzechem, egoizmem, pychą, z naszymi wadami. Krzyż przypomina nam, że mamy być darem dla drugiego człowieka, dzielić z nim codzienny krzyż i iść razem za Jezusem.

Po zakończonej liturgii słowa i homilii, odśpiewana została modlitwa wiernych, a po niej do ołtarza przyniesiono zasłonięty krzyż, który następnie odsłonięto i adorowano.

Na zakończenie wielkopiątkowej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony w procesji do kaplicy, w której przygotowano symboliczny Grób Pański. Tam monstrancja została pozostawiona do adoracji.

W modlitwie w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu razem z bp. Stanisławem Jamrozkiem uczestniczyli też pozostali biskupi przemyscy: abp Adam Szal, abp Józef Michalik i bp Krzysztof Chudzio.

Warto dodać, że poranek Wielkiego Piątku w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu był okazją do wspólnej modlitwy podczas Ciemnej Jutrzni.