Chrystus Zmartwychwstał! Radosne Alleluja wybrzmiało po raz kolejny podczas Mszy Świętej Rezurekcyjnej, która odbyła się w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w Niedzielę Zmartwychwstania – 31 marca 2024 r.

Modlitwa, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal, rozpoczęła się w kaplicy Bożego Grobu, skąd wyruszyła procesja rezurekcyjna dookoła Bazyliki Archikatedralnej. Odśpiewano uroczyste „Te Deum” dziękując Bogu za cud Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie radosnej Liturgii Słowa wyśpiewano także Sekwencję Wielkanocną.

Podczas homilii abp Adam Szal mówił, że tego ranka, podobnie jak bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, poszliśmy do świątyni i zastaliśmy pusty grób Pana.

To piękna tradycja, która zachęca nas, by pozdrawiać się dzisiaj słowami: Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał. Zmartwychwstał na przekór wszystkim, na przekór tym, którzy uważali, że wystarczy go zabić i sprawa będzie załatwiona – mówił Metropolita Przemyski.

Kaznodzieja podkreślił, że Chrystus uczynił wielki cud. – Powstał z martwych dla nas. Nie dla jakiegoś spektakularnego znaku, ale dla nas – mówił abp Szal. – Dzisiaj pielgrzymujemy, podobnie jak Piotr i Jan, po to aby stanąć przy grobie, by popatrzeć na Chrystusa Eucharystycznego, by umocnić naszą wiarę przez spotkanie się z Nim.

Jak mówił hierarcha, jako ludzie wiary chcemy mówić głośno, że Jezus żyje i oznajmiać całemu światu, że Zmartwychwstał. – Taki jest charakter procesji eucharystycznej podczas Rezurekcji. To wyjście od grobu, to pójście w świat. Wszystko wokół nas ogłasza radość wielkanocnych dzwonów, radość budzącego się poranka ze wschodzącym słońcem, radość wiosny, która przemawia do nas pięknem budzącego się życia.

Abp Szal przypomniał wiernym, że nasze zmartwychwstanie będzie mieć sens tylko dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. – Nasze zmartwychwstanie to nawrócenie, to oderwanie się od grzechu, to życie w przyjaźni z Bogiem.

Kapłan mówił, że spotkanie z żywym Chrystusem, także podczas uroczystości Zmartwychwstania, służy temu, aby umacniać w nas wiarę.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest wypełnieniem proroctw i oczekiwań ludzi. To także wywyższenia Syna człowieczego, aby przyciągnąć nas do siebie. To dowód na to, że Chrystus jest Synem Bożym. To także nadanie naszemu życiu sensu i wielkiej nadziei.

Metropolita Przemyski zapraszał, że by te święta były dla nas zachęta do ciągłego kontaktu z Chrystusem i umacniania wiary przez Jego śmierć, mękę i zmartwychwstanie.

W Mszy Świętej Rezurekcyjnej w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w dzień uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wzięli udział także abp senior Józef Michalik i bp Krzysztof Chudzio oraz kapłani związani z parafią Archikatedralną.