Jak każdego drugiego dnia miesiąca tak szczególnie 2 kwietnia 2024 r., kiedy przypadała 19. rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II, w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej odbyła się modlitwa za jego wstawiennictwem, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej skupił się na wezwaniu z litanii za wstawiennictwem św. Jana Pawła II „Głosiciel Nowej Ewangelizacji”. – Chciałbym się na tym oprzeć, bo to jest bardzo ciekawe wezwanie. Ewangelia jest ta sama, ale tak jak ojciec święty przypominał, mamy ją głosić w nowy sposób dostosowany do czasów, do miejsca w którym żyjemy. Ten świat się bardzo zmienia. Postęp techniczny jest tak szybki, że my nie nadążamy. Ale Ewangelii nie wolno zmienić. I święty Jan Paweł II też o tym mówił – przypominał kaznodzieja.

Biskup zachęcał, aby głosić Ewangelię – jak napisał św. Paweł – „w porę i nie w porę”. – Mamy iść do świata, aby tę Ewangelię głosić i nie wolno jej zmieniać – apelował. – Mamy przekazywać to, co sami usłyszeliśmy od Pana. I święty Jan Paweł II jest takim pięknym przykładem. Idzie, głosi, też nastaje w porę i nie w porę. Wykazuje błędy tym, którzy źle czynią – tu hierarcha przypomniał kazanie wygłoszone przez papieża Polaka na Sycylii, które skierował do członków mafii, a mówił wtedy dość odważnie i dosadnie o ochronie życia.

Jak wskazał kaznodzieja, głoszenie Ewangelii to nie jest łatwe zadanie. – To głoszenie będzie wiązało się z różnymi trudnościami. I tak samo było w życiu św. Jana Pawła II, bo nie wszyscy chcieli go przyjmować. Nie wszyscy też przejmowali się jego nauką. Ale on szedł do ludzi, odbywał pielgrzymki po to, aby ta Dobra Nowina się mogła rozszerzać. I on też bardzo mocno podkreślał, że Kościół z natury jest misyjny, bo jest posłany. Tak jak Jezus posłał swoich uczniów na świat mówiąc: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu. To wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas postawi, my jesteśmy też powołani, żeby tę Dobrą Nowinę głosić – mówił bp Jamrozek.

Dlatego św. Jan Paweł II przypomina ciągle wszystkim, że pierwszym i najważniejszym sposobem głoszenia to jest styl życia. – Kiedy my zjednoczeni jesteśmy z Panem, kiedy żyjemy w Jego bliskości to później promieniujemy na innych. I ta łączność z Panem będzie nas prowadziła do tego, że potrafimy przekazać,. dotrzeć na różny sposób. Nie musimy być przygotowani nie wiadomo jak, bo Jezus przez swojego Ducha podpowiada każdego dnia jak postąpić, co powiedzieć, jak się zachować. Trzeba tylko być otwartym na Ducha Świętego. I święty Jan Paweł II nas tego uczy – podkreślił hierarcha przypominając, że ciągle można czuć i korzystać z orędownictwa papieża Polaka w byciu ewangelizatorem każdego dnia. – Prośmy go o wstawiennictwo, żeby wypraszał nam potrzebne łaski i żeby też każdy z nas był odważnym głosicielem Dobrej Nowiny – dodał.

Tradycyjnie po Eucharystii odbyło się comiesięczne nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, celebrowane przy ołtarzu, w którym znajduje się krzyż, jaki towarzyszył papieżowi Polakowi podczas Drogi Krzyżowej sprawowanej w Koloseum w Wielki Piątek, 25 marca 2005 roku, gdy już sam nie mógł przewodniczyć tej modlitwie, a jedynie łączył się z kaplicy papieskiej przez transmisję telewizyjną.